Sprog:
Solopgang: 07:12 Solnedgang: 19:13 Månen op: 18:42 Månen ned: 00:25
Vejret i
Silkeborg
Ikon for vejret lige nu

Sammenligning af min egen vejrudsigt (WXSIM) med de faktiske vejrdata

Faktiske data = AKT
Min egen vejrudsigt = SIL

Opdateret: 25-09-2023 kl. 06:00 CEST
Mål Vejrudsigt Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3 Dag +4
± 2.0°C Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Dato AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL
25-09-2023   21   11   19   11   21   13   20   13   19   10
24-09-2023 18.1 19 9.0 10   19   11   19   12   18   12   18   12
23-09-2023 17.3 18 9.8 12 18.1 17 9.0 10   18   12   19   14   18   12
22-09-2023 18.3 18 11.7 10 17.3 17 9.8 11 18.1 17 9.0 10   19   13   18   13
21-09-2023 21.9 23 15.4 16 18.3 18 11.7 12 17.3 16 9.8 10 18.1 15 9.0 10   18   12
20-09-2023 19.7 20 16.3 14 21.9 21 15.4 15 18.3 18 11.7 10 17.3 16 9.8 10 18.1 16 9.0 11
19-09-2023 16.9 17 10.5 13 19.7 19 16.3 14 21.9 20 15.4 15 18.3 18 11.7 11 17.3 15 9.8 10
18-09-2023 21.3 24 16.7 14 16.9 17 10.5 11 19.7 19 16.3 12 21.9 20 15.4 15 18.3 16 11.7 12
17-09-2023 23.2 23 12.6 17 21.3 22 16.7 14 16.9 16 10.5 13 19.7 18 16.3 15 21.9 19 15.4 15
16-09-2023 22.4 23 9.8 10 23.2 22 12.6 14 21.3 20 16.7 13 16.9 17 10.5 13 19.7 16 16.3 15
15-09-2023 19.9 23 11.2 14 22.4 24 9.8 9 23.2 21 12.6 13 21.3 18 16.7 13 16.9 16 10.5 12
14-09-2023 18.2 19 5.1 11 19.9 20 11.2 8 22.4 23 9.8 11 23.2 22 12.6 11 21.3 19 16.7 13
13-09-2023 18.6 20 7.4 10 18.2 18 5.1 12 19.9 20 11.2 9 22.4 22 9.8 10 23.2 23 12.6 14
12-09-2023 18.9 23 12.7 14 18.6 18 7.4 9 18.2 18 5.1 12 19.9 21 11.2 10 22.4 21 9.8 11
11-09-2023 26.1 25 15.5 17 18.9 21 12.7 12 18.6 17 7.4 9 18.2 18 5.1 10 19.9 19 11.2 10
10-09-2023 24.7 26 15.3 15 26.1 22 15.5 16 18.9 20 12.7 14 18.6 19 7.4 10 18.2 17 5.1 10
09-09-2023 28.2 29 14.7 13 24.7 27 15.3 15 26.1 26 15.5 17 18.9 24 12.7 16 18.6 19 7.4 10
08-09-2023 25.2 27 15.2 12 28.2 27 14.7 13 24.7 27 15.3 15 26.1 28 15.5 17 18.9 22 12.7 15
07-09-2023 24.1 28 14.4 15 25.2 27 15.2 14 28.2 27 14.7 13 24.7 26 15.3 15 26.1 26 15.5 15
06-09-2023 24.6 27 10.7 11 24.1 29 14.4 11 25.2 28 15.2 11 28.2 27 14.7 10 24.7 23 15.3 11
05-09-2023 24.4 23 9.6 11 24.6 26 10.7 10 24.1 25 14.4 10 25.2 26 15.2 10 28.2 25 14.7 10
04-09-2023 24.1 26 13.4 15 24.4 25 9.6 13 24.6 25 10.7 11 24.1 26 14.4 11 25.2 25 15.2 10
03-09-2023 20.8 22 12.5 13 24.1 25 13.4 14 24.4 25 9.6 11 24.6 25 10.7 13 24.1 26 14.4 13
02-09-2023 19.6 22 12.2 14 20.8 21 12.5 12 24.1 24 13.4 13 24.4 25 9.6 13 24.6 26 10.7 13
01-09-2023 21.5 22 9.1 9 19.6 22 12.2 12 20.8 20 12.5 14 24.1 25 13.4 14 24.4 22 9.6 10
31-08-2023 17.6 16 11.3 10 21.5 21 9.1 10 19.6 22 12.2 13 20.8 20 12.5 12 24.1 22 13.4 12
30-08-2023 19.2 20 9.9 13 17.6 16 11.3 12 21.5 21 9.1 12 19.6 18 12.2 12 20.8 18 12.5 12
29-08-2023 18.1 18 8.3 12 19.2 20 9.9 12 17.6 18 11.3 12 21.5 18 9.1 10 19.6 18 12.2 9
28-08-2023 19.7 20 10.2 12 18.1 19 8.3 12 19.2 18 9.9 12 17.6 20 11.3 12 21.5 17 9.1 14
27-08-2023 20.1 18 10.1 13 19.7 20 10.2 12 18.1 19 8.3 11 19.2 19 9.9 11 17.6 19 11.3 13
26-08-2023 17.7 21 11.7 12 20.1 19 10.1 14 19.7 19 10.2 11 18.1 19 8.3 12 19.2 19 9.9 11
Resultat AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL AKT SIL
# Succ 22 18 24 20 24 18 22 16 14 16
% Succ   73.3   60.0   82.8   69.0   85.7   64.3   81.5   59.3   53.8   61.5
Gns. fejl   1.4   1.9   1.2   1.7   1.0   1.9   1.4   1.9   1.8   2.1
Net fejl   1.0   1.0   0.3   0.4   -0.1   0.2   -0.1   0.2   -1.2   -0.0
Std Dev   1.1   1.3   1.1   1.5   0.8   1.7   1.2   1.7   1.2   1.7

PRIVATLIVSPOLITIK | KONTAKT © 2006-2023 silkeborg-vejret.dk v/Henrik Jessen